ΔΠΧΑ 16: Νέο Πρότυπο για τη λογιστική των μισθώσεων

Είστε έτοιμοι για τις αλλαγές;

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικών Αναφορών ΔΠΧΑ 16 (IFRS 16) σύμφωνα με το οποίο αλλάζει ο τρόπος ενημέρωσης και απεικόνισης των συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης στις οικονομικές καταστάσεις των Εταιρειών που τηρούν βιβλία κατά ΔΠΧΑ (IFRS).


Βρείτε σχετικό ενημερωτικό υλικό κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.


Περισσότερα Close
Προέκυψε σφάλμα.