Οδηγοί
Κατηγορίες FAQ
Οδηγοί
Σε ποια έγγραφα ή συνοδευτικά του αυτοκινήτου εμφανίζονται οι οδηγοί και συνοδηγοί;

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εμφανίζεται και στην αναλυτική συνοδευτική κατάσταση του τιμολογίου της εταιρείας σας.

Πως θα αλλάξω ή θα προσθέσω έναν επιπλέον οδηγό σε ένα όχημα;

Για την αλλαγή ή προσθήκη οδηγού αρκεί να στείλετε το αίτημά σας στο lease@hertz.com.cy επισυνάπτοντας αντίγραφο της άδειας οδήγησης του οδηγού και αντίγραφο της ταυτότητάς του και θα λάβετε σχετική ενημέρωση.  

Προέκυψε σφάλμα.